НОВИНИ

ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАНОСТ ЗА 2024 г.

Бланка Отчитане Извънреден труд

Уведомление оставащи отпуски

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.