ЗДРАВЕТО И
СИГУРНОСТТА НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ Е
ВИНАГИ В
ОСНОВАТА НА
БИЗНЕС ВЪРХОВЕТЕ

Трудова медицина

Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място; 

Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа. Изготвяне на становища и анализи за здравословното състояние на служителите;

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа;

Създаване на организация за безопасност и здраве при работа в компаниите;

Разрботване на документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място; 

Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа. Изготвяне на становища и анализи за здравословното състояние на служителите;

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа;

Създаване на организация за безопасност и здраве при работа в компаниите;

Разрботване на документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място; 

Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа. Изготвяне на становища и анализи за здравословното състояние на служителите;

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за безопасна работа, за опазване на здравето и безопасността при работа;

Създаване на организация за безопасност и здраве при работа в компаниите;

Разрботване на документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Предимствата , когато работите с HealthReady

Персонален консултант

Доверен лекар

Нашият специално разработен модел за структурирано събиране и обработване на здравни данни в контекста на появата на болест и нетрудосподобност.

Вайбър бизнес общност за здраве и безопасност

Тук ще дискутираме как бизнесите да подобрят своите условия на труд, как да подобрят производителността си и как да бъдат по-успешни. Освен структурирана информация и отговори от експертите от Служба по трудова медицина HealthReady, ще можете да създавате бизнес контакти и да обменяте ноу-хау.

Присъединете се към групата тук

Лично здравно досие

Персонален за служителя архив с история на проведените годишни профилактични прегледи, медицински документи: изследвания, оценка на здравния статус: идентифицирани проблеми, рискове за здравето и препоръки; мобилно приложение; календар с минали и предстоящи медицински дейности.

Изготвяне на здравен план

Персонален за служителя архив с история на проведените годишни профилактични прегледи, медицински документи: изследвания, оценка на здравния статус: идентифицирани проблеми, рискове за здравето и препоръки; календар с минали и предстоящи медицински дейности.

Орган за контрол на работната среда

Орган за контрол от вид “А“. Измерване на фактори на работна среда и ел. обезопасителни мерки на електрически уредби до 1000V. Органа за контрол е акредитиран за следните параметри:

Фактори на работната среда:

Микроклимат /температура, относителна влажност, скорост движение на въздуха/ ;

Осветеност ;

Шум в работна среда;

Шум в жилищни и обществени сгради;

Климатични и вентилационни инсталации;

Електробезопасност – електрически уредби и съоръжения до 1000V:

Импеданс на контура „фаза – защитен проводник“;

Съпротивление на защитни заземителни инсталации;

Съпротивление на мълниезащитни заземителни съоръжения;

Защитни прекъсвачи;

Съпротивление на изолация на кабел

Профилактични медицински прегледи

HealthReady извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. HealthReady организира извършването на профилактични медицински прегледи в медицински център или на място при Вас.

HealthReady си партнира с МЦ „Поликлиника България“

Орган по безопасност и здраве

В зависимост от вида и характера на упражнявите дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори работодателят определя или назначава едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, което да изпълнява функциите и задачите на орган по безопасност и здраве при работа. HealthReady предлага специалисти, които разполагат с необходимата теоритична и практическа подготовка за изпълнението на задълженията на орган по безопасност и здраве.

Управление на проекти

HealthReady работи по проекти, финансирани от ЕС – подготовка на проектно предложение. С опита си, ние можем да бъдем полезни за получаване на финансиране за проекти в най-различни области:
лека и тежка промишленост, машиностроене, информационни технологии, човешки ресурси.

При одобрени за финанасиране проекти, предоставяме
консултантски услуги за тяхното успешно изпълнение и отчитане.

Център за професионално обучение

HealthReady разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

HealthReady организира и провежда обучение на:

Представителите на Комитетите/Групите по условия на труд;
длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност
и здраве при работа;
работещи за придобиване на квалификационна група
по електробезопасност.

Свържете се с нас

Изпратете ни мейл или ни се обадете, винаги сме готови да ви изслушаме и да намерим точното решение за вашия бизнес

Централен офис - София, бул. България 51А , ет.3, А1

0886 66 77 99

office@healthready.pro