Soft Skills и Здраве

Здравословно хранене

Организиране на обучение за Soft Skills
*Ефективна комуникация и изграждане на взаимоотношения;
*Емоционална интелигентност;
*Презентационни умения;
*Управление на времето;
*Бизнес комуникация;
*Управление на конфликти.

Езикови обучения