Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

*Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – веднъжна две години; длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 от Законаза здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно; лицата, определени отработодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа –ежегодно, съгласно Наредба № РД-07-2от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Read More »