ОБУЧЕНИЯ

Soft Skills и Здраве

Здравословно хранене Организиране на обучение за Soft Skills*Ефективна комуникация и

Виж повече

Пожарна безопасност

Обучения „Пожарна безопасност и действия при бедствия и

Виж повече

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

*Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – веднъжна

Виж повече