Soft Skills и Здраве

Здравословно хранене Организиране на обучение за Soft Skills*Ефективна комуникация и изграждане на взаимоотношения;*Емоционална интелигентност;*Презентационни умения;*Управление на времето;*Бизнес комуникация;*Управление на конфликти. Езикови обучения

Soft Skills и Здраве Read More »

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

*Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – веднъжна две години; длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 от Законаза здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно; лицата, определени отработодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа –ежегодно, съгласно Наредба № РД-07-2от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Read More »